Події на часі

4 Червня, 2018 12:07:00
Категорія: Район
Як виправити помилки в персональних даних

Облік застрахованих осіб і персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2010 року проводиться з застосуванням Постанови правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 №7-6 «Про Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за №1000/9599.

Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування  органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.200+9 №26-1 за №1136/17152, регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітний період  з 1 січня 2010 року до 1 січня 2011 року.

Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ведеться згідно з затвердженим наказом Мініфіну №435 від 14.04.2015, зареєстрований і Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за №460/26905.

Відомості про застрахованих осіб та звіти щодо сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України за період до 01 січня 2010 року з типом форми „КОРИГУЮЧА” або „СКАСОВУЮЧА” подаються лише за результатами перевірки, здійсненої за заявою платника.

 

Суми вказані правильно, а помилку допущено в ПІБ, реквізитах застрахованої особи або страхувальника!

 

Позначимо коло реквізитів найбільш поширених таблиць форм звітності, у яких страхувальники допускаються несумових помилок:

·                                                                                громадянство особи (реквізит „Громадянин України”);

·                                                                                код категорії застрахованої особи (реквізити „Код категорії ЗО”, „Категорія особи”);

·                                                                                реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) (реквізит „Податковий номер або серія і номер паспорта”);

·                                                                                П.І.Б. застрахованої особи (реквізит „Прізвище, ім’я, по батькові ЗО”);

·                                                                                Кількість календарних днів перебування в трудових/цивільно-правових відносинах (дата початку/закінчення трудових/цивільно-правових відносин), днів тимчасової непрацездатності, від пусток без збереження зарплати і в зв’язку з вагітністю та пологами;

·                                                                                Код підстави для обчислення спец стажу (реквізит „Код Підстави для обліку спец стажу”).

 

Виявлено помилку в ПІБ та реєстраційному номері облікової картки платника податків (ідентифікаційному номері) за період до 2010 року.

 

Виправляємо сьогодні, але за нормами чинного Порядку за період до 2010 року, тобто Порядку формування та подання органами Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовується в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України №7-6 від 10.06.2004  у разі виявлення недостовірних відомостей, які подані та/або накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку.

Страхувальник подає до відповідного територіального органу Пенсійного фонду необхідні коригуючи або скасовуючи документи щодо виявлених недостовірних звітів про застраховану особу.

На підставі поданого документа з позначкою „КОРИГУЮЧА” у системі персоніфікованого обліку відбувається технологічна зміна попередньо накопичених відомостей в обліковій картці особи на актуальні, які були подані  страхувальником у документі з позначкою „КОРИГУЮЧА”.

На підставі поданого документа з позначкою „СКАСОВУЮЧА” недостовірні відомості облікової картки вилучаються з переліку актуальних для використання, але залишаються у електронному архіві для збереження історії звітування.

Скасування відомостей здійснюється, якщо некоректними виявилися такі ключові реквізити первинного звіту, як код страхувальника, звітний рік, номер облікової картки застрахованої особи, код категорії застрахованої особи, код підстави для спеціального стажу.

Коригування або скасування відомостей облікової картки застрахованої особи здійснюється за будь-які роки функціонування системи персоніфікованого обліку тільки на підставі наданих у встановленому порядку документів страхувальника.

 

Виявлені помилки за період з 01 січня 2010 року по 31  грудня 2010 року.

 

 Коригуючи (коригуючий або скасовуючий документ) дані до системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб надаються лише за результатами перевірки, здійсненої за заявою платника та згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 №26-1 у таких випадках:

Якщо страхувальник допустив помилку в прізвищі, імені або по батькові застрахованої особи, подаються коригуючи відомості, зазначені в таблиці 5 додатку 4 до цього Порядку, з позначкою „КОРИГУЮЧА”, які є підставою для зміни значень реквізитів відповідної таблиці, що попередньо була подана до органів Пенсійного фонду.

На підставі поданої таблиці 5 додатка 4 до цього Порядку з позначкою „КОРИГУЮЧА” проводиться технологічна заміна попередньо накопичених даних в обліковій картці особи на актуальні дані, подані страхувальником у таблиці з позначкою „КОРИГУЮЧА”.

Якщо страхувальник допустив помилку в коді страхувальника, звітному місяці, номері облікової картки застрахованої особи (ідентифікаційний номер за довідкою ДПА або серія та номер свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування), коді підстави для обчислення стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (спеціальний стаж), подаються:

·                                                                                таблиця 5,6,7  або 8 додатка 4 до цього Порядку з позначкою „СКАСОВУЮЧА” за ті звітні періоди, у яких дані були подані з неправильними вищезазначеними реквізитами;

·                                                                                таблиця 5,6,7  або 8 додатка 4 до цього Порядку з позначкою „ПОЧАТКОВА” з правильними вищезазначеними реквізитами за ті звітні періоди, у даних яких було допущено помилку.

Зміни в сумах нарахованого заробітку, грошового забезпечення або доходу та сумах страхових внесків за звітний місяць при формуванні та поданні такої звітності не допускаються.

На підставі поданих документів з позначкою „СКАСОВУЮЧА” недостовірні дані облікової картки вилучаються з переліку чинних для використання, але залишаються в електронному архіві для збереження звітування.

 

Навігація:
Категорія новин:
footer-img