Події на часі

13 Лютого, 2018 17:34:00
Категорія: Район
Житомирський район в цифрах (за січень 2018 року)

Місцевими бюджетами району на 2018 рік затверджено:

- обсяг загального фонду – 595 070,7 тис. грн.

       в тому числі:

          доходів району – 131 112,7 тис. грн.

          базова дотації – 6 812,4 тис. грн.

          освітня субвенція – 68 476,7 тис. грн.

          медична субвенція – 33 292,3 тис. грн.

          дотація з місцевого бюджету іншим

          місцевим бюджетам – 16 742,0 тис. грн.

          субвенції – 338 634,6 тис. грн.

 

- обсяг спеціального фонду – 4 813,7 тис. грн.

 

Доходна частина бюджету району

За січень 2018 року до загального фонду місцевих бюджетів  надійшло 9 168,3  тис. грн. Надходження доходів загального фонду на 1 231,3 тис. грн., або на 15,5 відсотків є більшими надходжень січня 2017 року у співставних умовах.

Забезпечено виконання затверджених радами показників по мобілізації коштів до загального фонду всіх місцевих бюджетів району. Найбільшого перевиконання в абсолютних показниках досягли: Вертокиївська с/р – 151,3 тис. грн., Новогуйвинська селищна рада – 112,9 тис. грн., Озерянківська с/р – 101,9 тис. грн., Сінгурівська с/р – 87,4 тис. грн., Василівська с/р – 66,6 тис. грн., Левківська с/р – 64,4 тис. грн. 

Загальна сума надходжень до спеціального фонду (без урахування трансфертів) бюджету району за січень 2018 року становить 563,9 тис. грн. План на січень 2018 року виконано на 195,8 % або на 275,9 тис. грн. В порівнянні до минулого року у співставних умовах надходження зменшились на 840,4 тис. грн.

 

Доходна частина районного бюджету

За січень 2018 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів в сумі 6 248,1 тис. грн.,  що становить 143,3 відсотка до показників затверджених радою та у співставних умовах на 2 152,0 тис. грн. більше, ніж у січні 2017 року.

Забезпечено виконання по всіх 5 – ти запланованих джерелах надходжень зального фонду районного бюджету.

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів)  надійшло 374,9 тис. грн. що на 256,1 тис. грн. більше запланованого показника. В порівнянні до минулого року надходження зросли на 224,8 тис. грн..

 

Дотації та субвенції з державного бюджету

За січень 2018 році з державного бюджету надійшли базова дотація – 567,7 тис.грн.,  додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 1 003,6 тис.грн., субвенції – 29 810,2 тис.грн., в т.ч.: інші субвенції – 657,1 тис. грн., освітня – 5 272,7 тис. грн., медична – 3 275,7 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 1 668,0 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 643,2 тис.грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 133,6 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій – 20 547,3 тис. грн., на виплату допомог – 6 161,0 тис. грн., із них:

 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

19 686,6 тис. грн.

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

860,7 тис. грн.

- на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної

 

5 997,1 тис. грн.

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

 

164,0  тис. грн.

 

 

 

 

 

Видатки бюджету

За січень 2018 року місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 47 118,9 тис. грн.

На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 89,7 % від обсягу видатків загального фонду  або  42 248,9  тис. грн. (82,5 % від планового показника), що на 5 518,9  тис. грн. більше показника 2017 року.

 

                                                                                                                                            

Назва галузі

 

Обсяг

видатків,

тис.грн.

 

Частка  в структурі  обсягів  загального

фонду, %

% виконання плану 

за звітний період

Сума

збільшення обсягів у порівнянні за січень

2017 року

- соціальний захист і соціальне забезпечення 

27 257,9

57,8

88,8

+ 5 027,3

- освіта

9 988,8

21,2

78,7

+ 648,2

- охорона здоров’я

4 182,4

8,9

63,0

+274,4

- культура і мистецтво 

690,2

1,5

73,0

-468,9

- фізична культура і спорт   

129,6

0,3

66,8

+37,8

Видатки соціально-культурного призначення, всього

42 248,9

89,7

82,5

+5518,8

Видатки загального фонду, всього

47118,9

 

82,6

+4223,7

 

За січень 2018 року забезпечена своєчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати, проведені розрахунки за спожиті енергоносії та інші захищені статті видатків.

За січень 2018 році видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення  склали – 57,8 % або 27 257,9 тис. грн. (88,8 % від планового показника).

На галузь «Освіта» спрямовано 21,2 % від загальної суми видатків або 9 988,8 тис. грн.  (78,7 % від планового показника).

На видатки по галузі «Охорона здоров’я» спрямовано 8,9 % від обсягу видатків загального фонду або 4 182,4 тис. грн. (63,0 % від планового показника).

По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки у сумі 690,2 тис. грн.  або  1,5 % від обсягу видатків загального фонду (73,0 % від планового показника).

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» 0,3 % видатків загального фонду або 129,6 тис. грн. (66,8 % від планового показника).

Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишаються   видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 25,5% усіх видатків загального фонду або 11 993,8  тис. грн. (90,6 % від планового показника), що на 941,6 тис. грн. більше січня 2017 року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 0,3 % видатків загального фонду або 118,3 тис. грн. (25 % від планового показника), що на 0,6  тис. грн. менше ніж за січень 2017 року.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 1,3 % видатків загального фонду  або 628,1  тис. грн. (31,2 % від планового показника), що на 528,5 тис. грн. менше січня 2017 року.

Навігація:
Категорія новин:
footer-img